Raport EBI nr 34

Numer: 34/2013

Data sporządzenia: 01-08-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Obligacje serii A przedstawione do przedterminowego wykupu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 01.08.2013 r. do Marka S.A. wpłynęło Odstąpienie od Żądania przedterminowego wykupu 50 sztuk obligacji serii A. W związku z powyższym następuje zmiana ilości obligacji przedstawionych do przedterminowego wykupu z 5513 sztuk obligacji serii A na 5463 sztuk (przy emisji 14 105 sztuk obligacji), których łączna wartość nominalna wynosi 5 463 000,00 złotych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc