Raport EBI nr 44

Numer: 44/2013

Data sporządzenia: 22-08-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykup obligacji serii A przedstawionych do przedterminowego wykupu.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) nawiązując do raportu bieżącego 31/2013 informuje, iż w dniu 22.08.2013 r. Spółka dokonała wykupu 5463 sztuk obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 5 463 000,00 złotych, które zostały przedstawione Spółce przez Obligatariuszy do przedterminowego wykupu.

                W związku z powyższym, kodem PLMARKA00030, po dokonanym wykupie, oznaczonych jest 4142 (cztery tysiące sto czterdzieści dwa) sztuk obligacji spółki MARKA S.A.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc