Raport EBI nr 4

Numer: 4/2015

Data sporządzenia: 12-01-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zawarcie istotnej umowy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana Umowa z IPO Doradztwo Strategiczne na doradztwo przy emisji i publicznej ofercie obligacji oraz na przygotowanie memorandum informacyjnego w związku z programem emisji obligacji („Umowa”). Data zawarcia Umowy to 17.12.2014 r. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r., jednak nie później niż do dnia zakończenia obowiązywania Memorandum Informacyjnego dla pierwszego programu emisji obligacji (które jest ważne przez 12 miesięcy od daty jego opublikowania).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka