Raport ESPI nr 25

Numer: 25/2017

Data sporządzenia: 28-08-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż ze względu na zmianę nazwy pożyczkodawcy spółki „Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na „DK Kowalczyk Spółka Jawna”, dokonał przedmiotowej zmiany w zestawieniu zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

 

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższą zmianę przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_w_restrukturyzacji_28_sierpnia_2017.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka