Raport ESPI nr 09

Numer: 09/2018

Data sporządzenia: 15-10-2018 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Zmiana nadzorcy wykonania układu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15.10.2018 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy („Sąd”) w przedmiocie zmiany nadzorcy wykonania układu.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 171 ust.2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne Sąd postanowił zmienić nadzorcę wykonania układu w przyśpieszonym postępowaniu układowym Marka S.A. w Białymstoku z pełniącej dotychczas funkcję nadzorcy wykonania układu Adaminy Partyckiej-Skrzypek (nr licencji 777) na Macieja Henryka Paska (nr licencji 175).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Radosław Grodzki