Raport EBI nr 01

Numer: 01/2022

Data sporządzenia: 03-01-2022 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Tytuł: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 pkt. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Spółka Marka S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportów rocznych będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14-02-2022 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 13-05-2022 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 12-08-2022 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14-11-2022 r.

Roczny:

  1. Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 31-05-2022 r.
  2. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 31-05-2022 r.

Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jacek Bogusław Konarzewski