Okres skutecznego funkcjonowania na rynku pożyczek gotówkowych był obfity w znaczące dla Spółki wydarzenia.

2006

Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku, 4 kwietnia br. Spółka Marka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców. W tym samym roku rozpoczęła działalność na terenie województwa podlaskiego. W momencie powstania Spółka objęła zasięgiem swego działania województwo podlaskie.

2007

Z uwagi na wzrost liczby pracowników, biuro Spółki w Białymstoku przeniesione zostało do nowego lokalu. Kapitał zakładowy powiększył się w tym czasie do kwoty 1.000.000,00 zł. W lipcu br., w Lublinie otwarte zostało kolejne biuro Spółki, obsługujące województwo lubelskie, a także część mazowieckiego i podlaskiego, natomiast biuro w Białymstoku dodatkowo objęło swoim zasięgiem działania część województwa warmińsko-mazurskiego.

2008

Kapitał zakładowy Spółki powiększył się o środki pochodzące z wypracowanego zysku, do kwoty 1.620.000,00 zł. W sierpniu 2008 r. Spółka rozwinęła strukturę organizacyjną poprzez uruchomienie Działu Personalnego i Szkoleń, zapewniającego odpowiednie przygotowanie i podnoszenie kwalifikacji Pracowników i Przedstawicieli w wykonywanej pracy, a także poprawę jakości świadczonych usług.

2009

Spółka zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu "Kapitał na rozwój", organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Wygraną, w postaci dofinansowania w wysokości 1.000.000,00 zł, przyznanego na preferencyjnych warunkach, przeznaczono na dalszy rozwój działalności Spółki.

2010

W dniu 18.06.2010 r. nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę akcyjną.

2011

W czerwcu br. Marka S.A. z sukcesem przeprowadziła emisję prywatną akcji, z której pozyskano prawie 6,2 mln zł. Pozyskane fundusze firma przeznaczyła na dalszy rozwój terytorialny, mianowicie otwarcie kolejnych biur: Rzeszów, Olsztyn, Radom, tym samym powiększyła swój zasięg działania o kolejne regiony. Dnia 8 września Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. 7 października zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2.314.286,00 zł, dokonane poprzez emisję 694.286 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

2012

1 marca br. Marka S.A. uruchomiła kolejne biura sprzedaży: Gdańsk, Toruń, Łódź, Kraków. Błyskawiczna ekspansja Spółki to efekt pozyskania środków z przeprowadzonej w lutym emisji obligacji serii A, w wyniku której Spółka zebrała ponad 14,1 mln zł. Wejście do nowych miast pozwoliło na objęcie zasięgiem działania kolejnych województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego. Dnia 16 kwietnia br.  Spółka zadebiutowała na rynku Catalyst. Od IV kwartału Zarząd zapoczątkował zmiany w ogólnej strategii działania Spółki i jej rozwoju. W wyniku wprowadzenia programu restrukturyzacji, mającego na celu m.in. optymalizację kosztów w regionach Spółka podjęła decyzję o zamknięciu czterech biur sprzedaży oraz prowadzeniu działalności poprzez biura: Białystok, Olsztyn, Łódź i Lublin.

2013

W styczniu br. Zarząd Marka S.A. oficjalnie uruchomił drugi kanał dystrybucji pożyczek na konto bankowe udzielanych przy współpracy z Pośrednikami Kredytowymi. W kwietniu podpisano umowę z Kredytoperator Sp. z o.o. posiadającym około 600 punktów sprzedaży na terenie całej Polski. W maju br. Marka S.A. wprowadza do swojej oferty kolejny produkt: pożyczkę na finansowanie leczenia metodą in vitro. Pod koniec lipca br. Spółka pozyskała 12,8 mln zł. w wyniku przeprowadzonej prywatnej emisji obligacji serii B. Na początku września br. Spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji serii D, z której pozyskała ponad 2,5 mln zł. 18 września zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2.989.286,00 zł, dokonane poprzez emisję 675.000 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane 12 grudnia do kwoty 4.032.286,00 zł z tytułu prywatnej emisji akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 1.043.000 zł, z której to emisji Spółka pozyskała ponad 3,9 mln zł.

2014

W lutym Spółka przeprowadziła prywatną emisję obligacji serii C, z której pozyskała 1,5 mln zł. 17 lutego Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A wraz z odsetkami za ostatni (czwarty) okres odsetkowy. W miesiącu kwietniu Spółka przeprowadziła prywatną emisję obligacji serii D, z której pozyskała 1,25 mln zł. W lipcu Spółka przeprowadziła kolejne dwie prywatne emisje obligacji serii E i serii F, z których pozyskała 2 mln zł. Zarząd Spółki w lipcu podjął decyzję o przeniesieniu z dniem 1 sierpnia biura z Olsztyna do Torunia. W grudniu Spółka przeprowadziła prywatną emisję obligacji serii G, z której pozyskała 260,00 tys. zł.