Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: Rozporządzenie RODO, informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem email: iod@markamarka.pl i pod numerem telefonu 85 742 02 34;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o prawie do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Formularz kontaktowy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, zawartych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu przesyłania mi korespondencji zawierającej informacje o ofercie usług świadczonych przez administratora. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy administratora, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: iod@markamarka.pl; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przesyłania mi informacji o ofercie usług świadczonych przez Administratora.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok.

Aby uzyskać informacje o oferowanych pożyczkach gotówkowych, zachęcamy do kontaktu z Naszymi konsultantami od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 - 16.00:

ZADZWOŃ:

z telefonów komórkowych i stacjonarnych: 533 340 404

* koszt połączenia według taryfy operatora.

BĄDŹ NAPISZ:

e-mail: bok@markasa.pl

Marka S.A.

ul. Świętego Rocha 5 lok. 109
15-879 Białystok
tel.: (85) 742 02 34,

od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00,


Dział Windykacji:

tel.: (85) 744 51 61,

od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00

Kontakt dla inwestorów:

Anna Sokół
tel. kom: +48 533 384 700
tel.: (85) 742 02 34
e-mail: inwestor@markasa.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Anita Jarmołowicz
Inspektor Ochrony Danych
tel.: (85) 742 02 34
e-mail: iod@markamarka.pl