Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 30.06.2020 r, Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości czwartej raty zmienionego układu w wysokości 673 605,00 zł (w tym kwota główna 500 000,00 zł stanowiąca 25,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 173 605,00 zł na dzień 31.03.2020r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności