Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, który zatwierdził przyjęcie zmiany układu częściowego spółki MARKA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w Białymstoku.

Harmonogram spłat obligatariuszy stanowi załącznik do opublikowanego raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty bieżące/Raporty bieżące - 2020.

Aktualności