Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 31.03.2022 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości szóstej raty zmienionego układu w wysokości 75 676,01 zł (w tym kwota główna 50 000,00 zł stanowiąca 2,50% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 25 676,01 zł na dzień 31.03.2022 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Przedmiotowa rata układu stanowi ostateczny wykup obligacji serii H1.

Aktualności