Spółka informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Dariusza Kowalczyka z Zarządu i funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 21 kwietnia 2022 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki również na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2022 r., postanowiła powołać Pana Leszka Matysa do Zarządu i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Aktualności