Zarząd Marka S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.06.2022 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H2, tj. kwotę równą wartości siódmej raty zmienionego układu w wysokości 327 010,31 zł (w tym kwota główna 217 000,00 zł stanowiąca 20,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 110 010,31 zł na dzień 30.06.2022 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności