Zarząd Marka S.A. informuje, iż w dniu 30.03.2023 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H2, tj. kwotę równą wartości dziesiątej raty zmienionego układu w wysokości 341 670,82 zł (w tym kwota główna 217 000,00 zł stanowiąca 20,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 124 670,82 zł na dzień 31.03.2023 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności