Zarząd Marka S.A. informuje, iż w dniu 30.06.2023 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H2 i J, tj. kwotę równą wartości jedenastej raty zmienionego układu w wysokości 394 671,11 zł (w tym łączna kwota główna 247 000,00 zł i odsetki w wysokości 147 671,11 zł na dzień 30.06.2023 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności