Zarząd Marka S.A. informuje, iż w dniu 29.03.2024 r., Spółka dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii M, tj. kwotę równą wartości drugiej raty zmienionego układu w wysokości 150 000,00 zł.

Aktualności