Spółka zarejestrowana w:

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000358994

NIP: 542-297-18-17

REGON: 200072720

Kapitał zakładowy: 4 032 286,00 PLN w całości opłacony

 

Marka Spółka Akcyjna jako jednostka dominująca, posiada bezpośrednio udziały w następujących spółkach podlegających konsolidacji (jednostki zależne):

- Finarka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal nr 11 lok. 22, Warszawa 00-372.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki Finarka wg PKD 66.19.Z jest Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.