Raport EBI nr 1

Numer: 1/2011

Data sporządzenia: 16-08-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uzyskanie dostępu do systemu EBI.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2011 roku na podstawie decyzji Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. otrzymał informację o uzyskaniu dostępu do systemu przekazywania raportów bieżących oraz raportów okresowych.

W związku z powyższym od dnia 16 sierpnia 2011 roku Marka S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski