Raport EBI nr 13

Numer: 13/2011

Data sporządzenia: 22-11-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. przekazuje w załączeniu informację dotyczącą zasad ładu korporacyjnego, opisanych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", które nie będą stosowane przez Emitenta w sposób trwały wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich niestosowania.

Załączniki:

Raport o stosowaniu Dobrych Praktyk.pdf pdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski