Raport EBI nr 3

Numer: 3/2011

Data sporządzenia: 16-08-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – 16-08-2011r.

2. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14-11-2011r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski