Raport EBI nr 5

Numer: 5/2011

Data sporządzenia: 06-09-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała nr 1147/2011 Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii B i C oraz PDA serii C do ASO na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. informuje, iż w dniu 5 września 2011 roku otrzymał Uchwałę nr 1147/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2011r. w sprawie wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect:

1) 810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

2) 694.286 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

3) 694.286 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski