Raport EBI nr 7

Numer: 7/2011

Data sporządzenia: 07-09-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała nr 1159/2011 Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia 1-go dnia notowań.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę nr 1159/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 7 września 2011 roku, w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w ASO na rynku NewConnect 694.286 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C na dzień 8 września 2011 r.

Prawa do akcji serii C będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MARKA-PDA” i oznaczeniem „MRKA”.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski