Raport EBI nr 10

Numer: 10/2011

Data sporządzenia: 28-10-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego w 2011 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKA S.A. informuje, że Spółka postanowiła zmienić wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 3/2011 termin przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011 z 14 listopada 2011 na 3 listopada 2011.

Zarząd uprzejmie informuje, iż dane finansowe niezbędne do przygotowania raportu okresowego za III kwartał 2011 roku, zostały już opracowane przez służby księgowe Spółki oraz zweryfikowane przez Zarząd. W związku z powyższym możliwe jest przygotowanie raportu okresowego za ten okres wcześniej. Zarząd uznaje za celowe w związku z powyższym wcześniejsze opublikowanie raportu okresowego za III kwartał 2011 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011 roku:

Raport za III kwartał 2011 - 3 listopada 2011 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski