Raport EBI nr 14

Numer: 14/2011

Data sporządzenia: 12-12-2011 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Umowa – badanie sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, że w dniu 09.12.2011 r. została zawarta umowa z Firmą Biegłych Rewidentów: Audit and Tax Group Sp. z o.o., której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2011.

Firma Biegłych Rewidentów Audit and Tax Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Sienkiewicza 55 lok. 54-57, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3364 i została wybrana przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 16.09.2011 roku (Uchwała nr 5/2011).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski