Raport EBI nr 12

Numer: 12/2011

Data sporządzenia: 03-11-2011r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2011r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego III kwartał 2011 roku.

Załączniki:

Raport kwartalny III 2011 Marka SA.pdf pdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski