Raport EBI nr 11

Numer: 11/2012

Data sporządzenia: 11-04-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Data rejestracji obligacji serii A przez KDPW.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, iż zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 kwietnia 2012 roku nastąpiła rejestracja 14.105 (czternastu tysięcy stu pięciu) obligacji na okaziciela serii A spółki Marka S.A. z oznaczeniem kodowym PLMARKA00030.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski