Raport EBI nr 12

Numer: 12/2012

Data sporządzenia: 13-04-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwałą nr 348/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku określił dzień 16 kwietnia 2012 roku  jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLMARKA00030.

                Obligacje na okaziciela serii A notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą MRK0214 .

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski