Raport ESPI nr 3

Numer: 3/2012

Data sporządzenia: 22-06-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 21.06.2012.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

                MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKA S.A., które zwołane zostało na dzień 21 czerwca2012 roku („Walne Zgromadzenie”). Na Walnym Zgromadzeniu  w dniu 21 czerwca 2012 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 2.663.817 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemnaście)  głosów, co stanowiło 85,25% (słownie: osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia pięć setnych procent ) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki:                  

1. Wykaz akcjonariuszy Marka S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 21.06.2012.pdf pdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski