Raport EBI nr 17

Numer: 17/2012

Data sporządzenia: 25-06-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA Marka S.A w dniu 21.06.2012 r.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Załączniki:

Tresc_uchwal_podjetych_na_ZWZA.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski