Raport EBI nr 22

Numer: 22/2012

Data sporządzenia: 25-09-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Odwołanie Członka Zarządu, powołanie Wiceprezesa Zarządu oraz powołanie prokurenta Spółki.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy uchwały nr 1/2012 z dnia 24 września 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Krzysztofa Grabowskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Powyższa zmiana podyktowana została zwiększeniem zakresu obowiązków, na pełnionym jednocześnie przez Pana Krzysztofa Grabowskiego stanowisku Dyrektora Generalnego Działu Operacyjnego, wynikających z dotychczasowego rozwoju Spółki i jej planów, zakładających utrzymanie intensywnego tempa wzrostu.

                Pan Krzysztof Grabowski na mocy uchwały nr 40/24/09/12 Zarządu Marka S.A. z dnia 24.09.2012 roku będzie pełnił funkcję prokurenta spółki Marka S.A.

                Jednocześnie w związku z w/w zmianą, na mocy uchwały nr 2/2012 z dnia 24 września 2012 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jarosława Konopka z dniem 24.09.2012 roku do składu Zarządu Marka S.A. jako Wiceprezesa Zarządu.

                Pan Jarosław Konopka od czerwca 2006 roku udziałowiec, aktualnie akcjonariusz Spółki Marka S.A. Od 1998 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Euro Hotel System Sp. z o.o., zarejestrowanej na terytorium Ukrainy i działającej w branży hotelarskiej. Od 2008 roku również udziałowiec Best Auto Sp. z o.o. w Lublinie, działającej w branży motoryzacyjnej jako autoryzowany dealer BMW.

                Pan Jarosław Konopka oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Marka S.A. i nie zasiada w organach spółek konkurencyjnych wobec Emitenta. Jednocześnie oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

                W związku z powyższym, w chwili obecnej w skład Zarządu Marka S.A. wchodzi Pan Krzysztof Jaszczuk pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Jarosław Konopka pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Wiceprezes Zarządu: Jarosław Konopka