Raport EBI nr 25

Numer: 25/2012

Data sporządzenia: 28-11-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Podpisanie umowy z Animatorem Rynku.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 dotyczącego wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku – informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana przez obie strony Umowa o pełnienie funkcji Animatora Rynku przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Niniejsza umowa będzie obowiązywać od dnia 1 grudnia 2012 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Wiceprezes Zarządu: Jarosław Konopka