Raport EBI nr 26

Numer: 26/2012

Data sporządzenia: 24-12-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Odwołanie Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24.12.2012 Pan Krzysztof Jaszczuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Marka S.A. Na mocy uchwały nr 3/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację, tym samym odwołała Pana Krzysztofa Jaszczuka z Zarządu Marka S.A.

Pan Krzysztof Jaszczuk pozostanie pracownikiem Emitenta.

W związku z powyższym, w chwili obecnej w skład Zarządu Marka S.A. wchodzi Pan Jarosław Konopka pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wiceprezes Zarządu: Jarosław Konopka