Raport EBI nr 3

Numer: 3/2012

Data sporządzenia: 24-01-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2011r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2011 roku.

Załączniki:

Raport_kwartalny_IV_2011_Marka_SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski