Raport EBI nr 13

Numer: 13/2012

Data sporządzenia: 14-05-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2012r.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego I kwartał 2012 roku.

 

Załączniki:

Raport_kwartalny_I_2012_Marka_SA.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski