Raport EBI nr 16

Numer: 16/2012

Data sporządzenia: 31-05-2012r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport roczny za 2011 rok.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego rocznego za 2011 rok.

 

Załączniki:

Raport_roczny_2011_Marka_SA.pdf pdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Krzysztof Jaszczuk

Członek Zarządu: Krzysztof Grabowski