Raport EBI nr 22

Numer: 22/2013

Data sporządzenia: 13-06-2013 r.

Temat: Raport miesięczny maj 2013 r.

 

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2013 r.

 

Załączniki:

Raport_miesieczny_maj_2013_Marka_SA.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc