Raport EBI nr 31

Numer: 31/2013

Data sporządzenia: 23-07-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Termin wykupu obligacji serii A przedstawionych do przedterminowego wykupu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 23/2013 r. z dnia 20.06.2013 r. informuje, iż na mocy uchwały nr 81/23/07/2013 Zarządu Marka S.A. terminem wykupu obligacji serii A przedstawionych do przedterminowego wykupu jest dzień: 22 sierpnia 2013 r.

                Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 16 lipca 2013 r. do Marka S.A. wpłynęło Odstąpienie od Żądania przedterminowego wykupu 500 sztuk obligacji serii A. W związku z powyższym następuje zmiana ilości obligacji przedstawionych do przedterminowego wykupu z 6013 sztuk obligacji serii A na 5513 sztuk (przy emisji 14 105 sztuk obligacji), których łączna wartość nominalna wynosi 5 513 000,00 złotych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc