Raport EBI nr 43

Numer: 43/2013

Data sporządzenia: 19-08-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wypłata odsetek z obligacji serii A.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, iż dnia 19 sierpnia 2013 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za trzeci okres odsetkowy od obligacji serii A, wyemitowanych przez spółkę w dniu 17 lutego 2012 r., na łączną kwotę w wysokości 14.105.000,00 PLN .

Termin wykupu obligacji serii A przypada 17 lutego 2014 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc