Raport EBI nr 45

Numer: 45/2013

Data sporządzenia: 23-08-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Obligacje serii A przedstawione do przedterminowego wykupu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 41/2013 z dnia 14.08.2013 r. informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 r. upłynął termin składania żądań przedterminowego wykupu obligacji serii A w wyniku naruszenia wskaźnika finansowego (dług netto/kapitał własny) określonego w Warunkach emisji obligacji serii A Marka S.A., wyznaczonego na podstawie opublikowanego w dniu 14.08.2013 r. raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2013 roku.

                W terminie do 22 sierpnia 2013 r. do Marka S.A. wpłynęły żądania przedterminowego wykupu 502 sztuk obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej 502.000,00 złotych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc