Raport EBI nr 49

Numer: 49/2013

Data sporządzenia: 06-09-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZ Marka S.A w dniu 05.09.2013 r.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

                Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05 września 2013 roku.

                Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marka S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na NWZ.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka        

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc