Raport EBI nr 61

Numer: 61/2013

Data sporządzenia: 11-10-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZ Marka S.A w dniu 10.10.2013 r.przed ogłoszeniem przerwy w obradach NWZ.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Treść raportu:

          Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2013 roku przed ogłoszeniem przerwy w obradach NWZ.

Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na NWZ przed ogłoszeniem przerwy.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka        

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc