Raport EBI nr 68

Numer: 68/2013

Data sporządzenia: 29-10-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat:  Odpowiedź na odpis pozwu otrzymany przez Spółkę w dniu 14 października 2013 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

                Zarząd MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2013 z dnia 15 października 2013 r., informuje, że w dniu 28.10.2013 r. pełnomocnik Spółki złożył odpowiedź na otrzymany przez Spółkę odpis pozwu, wniesiony przez akcjonariusza spółki Krzysztofa Konopkę, reprezentowanego przez pełnomocnika,  o uchylenie uchwały nr 06/05/09/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Marka S.A. w dniu 05.09.2013 r.

               

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka        

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc