Komunikat ESPI nr 32

Numer: 32/2013

Data sporządzenia: 20-12-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Nabycie akcji Marka S.A. przez osobę pełniącą funkcję zarządzającą i osobę pełniącą funkcję nadzorczą.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20.12.2013 roku otrzymał zawiadomienia o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Marka S.A. przez:

1. Pana Jarosława Konopkę, Prezesa Zarządu Marka S.A., w trybie subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E i wynikało z objęcia akcji nowej emisji tj. akcji serii E, w ramach realizowanej oferty prywatnej tych akcji. Na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 2 grudnia 2013 roku, Pan Jarosław Konopka objął 224.000 akcji po cenie emisyjnej 3,75 zł za jedną akcję. Nabycie akcji serii E przez Pana Jarosława Konopkę stało się skuteczne z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

2. Pana Dariusza Kowalczyka, członka Rady Nadzorczej spółki Marka S.A., w trybie subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E i wynikało z objęcia akcji nowej emisji tj. akcji serii E, w ramach realizowanej oferty prywatnej tych akcji. Na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 2 grudnia 2013 roku, Pan Dariusz Kowalczyk objął 122.000 akcji po cenie emisyjnej 3,75 zł za jedną akcję. Nabycie akcji serii E przez Pana Dariusza Kowalczyka stało się skuteczne z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

3. Spółkę Dariusz Kowalczyk Spółka Komandytowo-Akcyjna, podmiot zależny od osoby zobowiązanej Pana Dariusza Kowalczyka, członka Rady Nadzorczej spółki Marka S.A., w trybie subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E i wynikało z objęcia akcji nowej emisji tj. akcji serii E, w ramach realizowanej oferty prywatnej tych akcji. Na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 2 grudnia 2013 roku, spółka Dariusz Kowalczyk Spółka Komandytowo-Akcyjna objęła 697.000 akcji po cenie emisyjnej 3,75 zł za jedną akcję. Nabycie akcji serii E przez spółkę Dariusza Kowalczyka Spółka Komandytowo-Akcyjna stało się skuteczne z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka        

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc