Raport EBI nr 1

Numer: 1/2013

Data sporządzenia: 09-01-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 14-02-2013 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 14-05-2013 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku – 14-08-2013 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14-11-2013 r.

Roczny:

  1. Raport roczny za 2012 rok – 14-06-2013 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wiceprezes Zarządu: Jarosław Konopka