Raport EBI nr 7

Numer: 7/2014

Data sporządzenia: 15-01-2013r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wypłata odsetek z obligacji serii B.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, iż dnia 15 stycznia 2014 r. Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za pierwszy okres odsetkowy od obligacji serii B, wyemitowanych przez spółkę w dniu 23 lipca 2013 r. na łączną kwotę w wysokości 12.800.000,00 PLN.

Termin wykupu obligacji serii B przypada 15 stycznia 2016 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc