Raport EBI nr 8

Numer: 8/2014

Data sporządzenia: 30-01-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Ostatnia sesja notowań obligacji serii A – Marka S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. w dniu 29 stycznia 2014 r. otrzymał Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 29 stycznia 2014 roku informujący, że 5 lutego 2014 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań na rynku Catalyst obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spółkę Marka S.A., o terminie wykupu 17 lutego 2014 r. i wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLMARKA00030.

                Dniem ustalenia praw do świadczeń z obligacji na okaziciela serii A jest 7 luty 2014 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc