Raport EBI nr 12

Numer: 12/2014

Data sporządzenia: 13-02-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała Zarządu w sprawie zmiany rodzaju prokury

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

Zarząd Marka SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 lutego 2014 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany rodzaju prokury Pana Krzysztofa Grabowskiego. Zarząd postanowił zmienić rodzaj prokury, udzielonej Panu Krzysztofowi Grabowskiemu,  z prokury niewłaściwej, upoważniającej prokurenta do składania oświadczeń, reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki łącznie z członkiem zarządu na prokurę samoistną.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka