Raport EBI nr 15

Numer: 15/2014

Data sporządzenia: 17-02-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykup obligacji serii A wraz z wypłatą odsetek za ostatni okres odsetkowy.

 Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, iż dnia 17 lutego 2014 r. Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A wraz z odsetkami za ostatni (czwarty) okres odsetkowy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka