Raport ESPI nr 7

Numer: 7/2014

Data sporządzenia: 27-06-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o transakcjach

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie o sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela spółki Marka S.A. przez osobę zobowiązaną.

Sprzedaż miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, w dniu 22.04.2014 r. sprzedano 4 000 akcji po cenie  4,16 zł za jedną akcję.  

Wartość łączna transakcji nie przekroczyła kwoty 5000,00 euro.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka