Raport EBI nr 36

Numer: 36/2014

Data sporządzenia: 30-07-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Data rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii E przez KDPW.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym oryginał uchwały nr 667/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lipca 2014 roku, zgodnie z którą nastąpiła rejestracja w depozycie papierów wartościowych 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Marka S.A. z oznaczeniem kodowym PLMARKA00014.

 

 Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka